Vorige | Volgende

Ubuntulaan 31 1349EH Almere

Prijs op aanvraag 

Neem contact met ons op

06-41246405

info@leukehuizen.nl

Omschrijving

Nieuwe bestemming gezocht voor unieke plek in Almere Oosterwold: Ubuntulaan 31, 1349 EH Almere.
Het terrein en de gebouwen van het jongerenproject Live-to-Be in Almere-Oosterwold zoeken een nieuwe bestemming. Alle onroerend goed is eigendom van de Stichting Ondersteuning Live-to-Be.

De stichting zoekt ofwel een nieuwe eigenaar, ofwel een huurder voor een groot deel van het terrein inclusief de bebouwing.
Initiatiefnemers, instellingen of ondernemers nodigen wij uit een voorstel toe te sturen voor koop of huur, met een toelichting over het toekomstig gebruik.

Richtprijs koopsom hele terrein: € 1.300.000 kk, exclusief BTW
Richtprijs huur gedeelte van het terrein en bebouwing:: € 3.500 exclusief BTW / maand.
Richtprijs los grondstuk met bouwrecht: van € 135.000 tot € 405.000, exclusief BTW
Kosten koper. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wees welkom om te komen kijken en kennis te maken met de plek en de huidige eigenaren:
Woensdagmiddag 13 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, of vrijdagmiddag 19 april tussen 14.00 en 17.00 uur.

Zie voor alle achtergrondinformatie de downloads. Aanvullende informatie staat in de brochure.

1. Samenvatting
Het jongerenproject Live-to-Be in Almere Oosterwold heeft in de afgelopen 6 jaar een fijne plek opgebouwd voor haar project voor jongeren die vastlopen in de huidige samenleving of op een kruispunt in hun leven staan. Het project heeft een tijd goed gedraaid, maar zorg aanbieden buiten het zorgsysteem bleek op de langere termijn financieel niet haalbaar. Daarom zoeken we een nieuwe bestemming voor onze locatie.

De locatie van 7.015 m2 omvat een groot en luxe gebouw (het Lichtschip, 340 m2 bruto vloeroppervlak, 288 m2 GO) met algemene ruimtes en zes grote (slaap)kamers op de verdieping, een apart bijgebouw met werkplaats / atelier, een tunnelkas, grote moestuin, grote buitenruimte met vijvers, voedselbos en een aantal tijdelijke woonvoorzieningen (4 wooneenheden). Het maximum te bouwen bruto vloeroppervlak (bvo) is 893 m2 gebaseerd op de oorspronkelijke kavelgrootte van 7.145 m2; alle type bebouwing telt mee en ook alle m2 op verdiepingen.
Zie voor de actuele opzet en indeling de kaveltekening van juli 2022.

Reeds gebouwd:
- Hoofdgebouw (Lichtschip): BG: 226 m2 (inclusief veranda van 34 m2), 1e verdieping: 114 m2, = 340 m2 bvo, 288 netto m2., zie het meetrapport. Het gebouw is smaak- en stijlvol gebouwd met de hoogste duurzaamheidsnormen en vrijwel uitsluitend natuurlijke materialen. Indeling begane grond: hal, toiletten, douche, groepstrainingsruimte met hoog plafond, open woonkeuken met aangrenzend grote woonkamer, technische ruimtes en berging.
Indeling verdieping: gang, toilet, badkamer met inloopdouche, wastafel, 6 kamers waarvan een met een waterpunt. De 3 kamers aan de zuidzijde zijn hoog aan een kant, waardoor gemakkelijk een plateau gebouwd kan worden voor extra slaapruimte.
- Naast dit gebouw staat een houten schuur / opslag / atelier, inclusief douche en WC: 79 m2 bvo. Aan dit gebouw zit een overdekte fietsenstalling van 11 m2 bvo.
- Er staat een tunnelkas van 159 m2. Deze is eenvoudig te verkleinen of weg te halen.
- Chalet (tijdelijke woonvoorziening) van 62 m2 bvo, thans bewoond, wordt leeg opgeleverd.
- Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een tiny house (augustus 2022), 55 m2 bvo. Totale bvo daarmee 535 m2. Het Tiny House kan niet op de vergunde locatie worden gerealiseerd dus een revisievergunning is noodzakelijk.
- WOZ informatie: bouwjaar 2020, WOZ waarde 2024 (per 1 januari 2023) € 995.000, kavel 7.146 m2, BAG woonoppervlak (netto) 251 m2.
- Naast bovengenoemde bouwwerken staan op de roodkavel een aantal tijdelijke woonvoorzieningen (2 yurts en een grote caravan). Deze woonplekken mogen slechts beperkte tijd gebruikt worden voor bewoning; het betreft geen formele woonruimte. In overleg kunnen de tijdelijke voorzieningen blijven staan.
- Alle bebouwing op het terrein is voorzien van elektra, water en wifi, aangesloten op het Lichtschip.

Huidige bewoning: Er staan 4 mensen ingeschreven op de kavel. De huurovereenkomsten lopen tot eind 2024. Bij oplevering op eind januari 2025 zal de kavel leeg worden opgeleverd, vrij van huur.

3. Beschrijving en impressie van locatie
Een unieke locatie met een speciale sfeer en energie die een gevoel van vrijheid en verbinding met de natuur uitademt. Het grootste deel van het terrein is tuin en natuur. Met o.a. 2 grote vijvers, een grote groentetuin, voedselbos, een groot open veld en zeer divers beplante randen van het perceel waan je je meer in een buitengebied dan in de bebouwde kom. Gelegen op een centrale plek middenin een van de eerste delen van Oosterwold, waar de oorspronkelijke Oosterwold gedachte (verbinding met de natuur, zelfvoorziening, pioniersgeest, creativiteit, initiatiefrijk, bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor het collectief, etc.) volop tot zijn recht komt.
De Ubuntulaan ligt nabij OV (directe busverbinding - halte Nachtegaallaan op de Vogelweg met Almere Centraal, m.u.v. avonden en weekenden). 5 minuten met de auto vanaf de A6, A27 en Waterlandseweg. (Biologische) winkel met horeca (stadsboerderij Vliervelden) en winkelcentrum Oosterwold (met AH, Aldi, Action, Kruitvat en bloemen) aan de Vogelweg, op ca. 1 km afstand. Er is een bos op ca. 300 m afstand.

15 parkeerplekken op eigen terrein, met uitbreiding van 6 extra plekken langs de weg.

4. Vergunning en bestemming
- De locatie is gekocht als een ‘standaard kavel’ met als functie: wonen.
- In de ontwikkelovereenkomst behorend bij de Anterieure Overeenkomst wordt de invulling als volgt omschreven: / permanente woonlocatie (individueel en/of in de vorm van groepswonen), atelier, groepsruimte, trainingsruimte, werkplaats en kas, ten behoeve van wonen, eventueel in combinatie met werken, zorg en onderwijs.
- De Omgevingsvergunning van het Lichtschip is verleend voor een ‘Werkplaats met kantine jongerenproject’.
- Het WOZ register / BAG spreekt van ‘Gebruiksdoel industriefunctie, bijeenkomstfunctie’. Eigenaren hebben bezwaar gemaakt tegen een aanslag op basis van bedrijvigheid, dit is gehonoreerd. De WOZ aanslag is thans op basis van de woonfunctie.
- Inschrijving van bewoners op het erf is mogelijk.
- Horeca en hotelfunctie is uitgesloten.
- In de laatste milieucontrole voor bedrijven van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn geen overtredingen geconstateerd.

5. Waarnaar zijn wij op zoek
De Stichting Ondersteuning Live-to-Be zoekt een nieuwe bestemming voor haar locatie. Zij zijn bij voorkeur op zoek naar een initiatiefnemer / onderneming met een sociale missie die aansluit op de geest van Live-to-Be en haar oorspronkelijke doelstelling (voor de nieuwe generatie, een plek voor leren / ontwikkelen en bijdragen aan de nieuwe aarde). De Stichting staat open voor initiatieven die passen bij de mogelijkheden van het Lichtschip en overige (toekomstige) bebouwing en het terrein.
De kavel is geschikt voor bewoning – al dan niet voor een doelgroep (jongeren, begeleid wonen, beschermd wonen) in combinatie met zorg- en leeractiviteiten. De activiteiten kunnen ook gericht kunnen zijn op mensen die niet op het terrein zelf wonen. Ook een andere maatschappelijke of culturele invulling behoort tot de mogelijkheden. De voorziening (met name de groepsruimte) kan een functie voor de buurt vervullen.

Het plan ligt in Oosterwold waarmee een groot deel van het terrein een stadslandbouwbestemming heeft. Dit is nu mooi ingevuld met onder andere een kas, moestuinen en een voedselbos. De zorg voor de stadslandbouw en de natuur op het terrein zal een natuurlijk onderdeel (moeten) zijn van een nieuwe leef/werkgemeenschap.

6. Mogelijke scenario’s
Alle grond en gebouwen zijn eigendom van de Stichting, met uitsluitend particuliere leningen gefinancierd. De Stichting hecht er waarde aan dat sociale initiatieven mogelijk blijven.
Verkoop / verhuur is daarom onder voorbehoud van gunning.
Er is sprake van een BTW belaste verkoop of verhuur (21%).

Optie 1: het terrein inclusief gebouwen wordt als geheel verkocht.
Voor een nieuwe initiatiefnemer is er de mogelijkheid om de bebouwing uit te breiden tot maximaal 893 m2.
De kavel is groot (7.015 m2) en niet al het bouwrecht is gebruikt. Door het verkleinen of verwijderen van de kas komt meer bvo beschikbaar. Dit is verborgen potentieel: initiatiefnemer kan deze zelf invullen, delen met een externe partij of een deel van de kavel inclusief bouwrecht afsplitsten. Er is een breed scala aan activiteiten mogelijk, al dan niet gecombineerd met wonen.
Initiatiefnemer wordt gevraagd een plan voor te leggen voor het nieuwe gebruik van de kavel, inclusief de wijze van financiering van de niet-wonen activiteiten, vergezeld met een voorstel voor de koopsom. De richtprijs is: € 1.300.000 kk, excl. BTW.
Indien er interesse is om een kleiner deel van de kavel te kopen, met minder extra bouwrecht (zie hieronder) dan kan dit ook worden aangegeven.

Optie 2: verhuur van de bestaande bebouwing, op een kleiner grondstuk.
In geval van verhuur moet er voor de stichting dekking komen voor de gedane investeringen en de eigenaarslasten van het gebouw. Om die reden wordt 1200 m2 van de kavel afgesplitst en met 225 m2 bvo bouwrecht apart verkocht. De huurder is vrij om de resterende nog niet ingevulde bvo’s zelf in te vullen, al dan niet met tijdelijke cq verplaatsbare gebouwen.
De huurprijs voor de bestaande bebouwing op 5.815 m2 grond bedraagt € 3.500 (excl. BTW) per maand.

Optie 3: er is interesse om alleen een grondstuk te kopen met bouwrecht, voor een individueel nieuw wooninitiatief.
Indicatie van de mogelijkheden:
- te ontwikkelen 3 losse kavels van 400 m2 en 75 m2 BVO, met mogelijkheid van vergunningsvrij bijbouwen, en 1 parkeerplaats op eigen erf te realiseren: € 135.000 kk, excl. BTW per kavel
- te ontwikkelen losse kavel van 1.200 m2 en 225 m2 BVO, met mogelijkheid van vergunningsvrij bijbouwen, met 3 parkeerplaatsen op eigen erf: € 405.000 kk, excl. BTW
Indien er al concrete bouwplannen zijn is het fijn als dit wordt vermeld. Dit ook om de (snelle) haalbaarheid van financiering te kunnen beoordelen.

Optie 4: ander voorstel.
De stichting staat open voor andere voorstellen (bijv combinatie koop kavel en huur gebouwen).

Meer informatie over de bebouwing en de specifieke regels van het Oosterwold gebied staan in de brochure (download). Zie ook de overige downloads (eigendoms- en kadastrale informatie, uitgiftetekening en actuele Kaveltekening.

9. Ontstaansgeschiedenis en doelen
Live-to-Be is ontstaan als particulier initiatief van Joanne van Wijgerden, Jaap Vermue en een aantal jongeren. Doel was om een plek te geven aan m.n. hooggevoelige jongeren, die moeite hebben hun draai te vinden in bestaande (beroeps)opleidingen en banen. Live-to-Be heeft een aantal jaren goed gedraaid en veel jongeren ondersteund en geïnspireerd. Helaas bleek de gekozen opzet van het project niet levensvatbaar. In de periode tussen 2017 en 2023 is een prachtige plek opgebouwd. Een nieuwe invulling is bij voorkeur in de lijn met de oorspronkelijke idealen.

10. Tijdspad en procedure voor periode februari 2024 t/m 31 januari 2025
Begin februari: de brochure is beschikbaar en wordt verspreid. Belangstellenden voor huur of (gedeeltelijke) koop van terrein en gebouwen maken hun belangstelling kenbaar. Hierdoor kan eventueel al een dialoog op gang komen.

Uiterlijk 30 april: geïnteresseerde initiatiefnemers leveren een korte samenvatting van hun plan in. Op basis hiervan vindt een eerste selectie plaats. Gedurende de maand juni vinden gesprekken plaats tussen de Stichting en kansrijke initiatiefnemers.

Uiterlijk 28 juni: initiatiefnemers dienen een uitgewerkt plan in, met aandacht voor soort activiteiten, doelgroep(en), missie / doelstelling, financiële onderbouwing, achtergrond initiatiefnemers, reden waarom gekozen wordt voor de Live-to-Be locatie.

Uiterlijk eind juli: de Stichting neemt een beslissing met welk initiatief zij verder gaat en communiceert dat met alle initiatiefnemers die een voorstel hebben ingediend.
De belangrijkste selectiecriteria voor de Stichting (in volgorde van belangrijkheid):
- er is duidelijk sprake van een sociale missie
- het initiatief sluit aan bij de energie van de plek
- het is in de geest van Live-to-Be en in lijn met de oorspronkelijke doelstelling (voor de nieuwe generatie, een plek voor leren / ontwikkelen en bijdragen aan de nieuwe aarde)
- het plan past bij de mogelijkheden van het Lichtschip, de overige bebouwing, het terrein en past voldoende in de buurt
- het plan past in de geest van Oosterwold en heeft zo mogelijk een functie voor de buurt
- in geval van koop losse kavels gelden bovenstaande criteria in mindere mate en speelt de geboden prijs een rol.

Juli t/m eind december: voorbereiding voor overdracht.

Vanaf 31 januari 2025 is de ruimte beschikbaar voor de nieuwe initiatiefnemer.

Belangstelling?

Kom naar een van de algemene kijkmomenten of, bij serieuze belangstelling, is het maken van een persoonlijke afspraak of een bezoek aan de plek ook mogelijk.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
landhuis
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 2021 t/m 2030
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 2021 t/m 2030

Details

Voorzieningen
glasvezel kabel, zonnepanelen
Ligging
aan rustige weg, in woonwijk, landelijk gelegen
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
288 m²
Perceel
7146 m²
Inhoud
1063 m³

Indeling

Aantal kamers
9
Aantal slaapkamers
6
Aantal etages
2
Keuken type
woonkeuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
driedubbel glas, volledig geisoleerd
Soort verwarming
warmte terugwininstallatie, warmtepomp
Warmwater installatie
elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Almere C 2416
Oppervlakte
7146 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
tuin rondom
Hoofdtuin type
tuin rondom
Hoofdtuin achterom
ja
Totale oppervlakte
6500 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein
Capaciteit parkeren
15

Schuur/berging

Aantal
1
Soort
vrijstaand hout

Omschrijving

Nieuwe bestemming gezocht voor unieke plek in Almere Oosterwold: Ubuntulaan 31, 1349 EH Almere.
Het terrein en de gebouwen van het jongerenproject Live-to-Be in Almere-Oosterwold zoeken een nieuwe bestemming. Alle onroerend goed is eigendom van de Stichting Ondersteuning Live-to-Be.

De stichting zoekt ofwel een nieuwe eigenaar, ofwel een huurder voor een groot deel van het terrein inclusief de bebouwing.
Initiatiefnemers, instellingen of ondernemers nodigen wij uit een voorstel toe te sturen voor koop of huur, met een toelichting over het toekomstig gebruik.

Richtprijs koopsom hele terrein: € 1.300.000 kk, exclusief BTW
Richtprijs huur gedeelte van het terrein en bebouwing:: € 3.500 exclusief BTW / maand.
Richtprijs los grondstuk met bouwrecht: van € 135.000 tot € 405.000, exclusief BTW
Kosten koper. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wees welkom om te komen kijken en kennis te maken met de plek en de huidige eigenaren:
Woensdagmiddag 13 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, of vrijdagmiddag 19 april tussen 14.00 en 17.00 uur.

Zie voor alle achtergrondinformatie de downloads. Aanvullende informatie staat in de brochure.

1. Samenvatting
Het jongerenproject Live-to-Be in Almere Oosterwold heeft in de afgelopen 6 jaar een fijne plek opgebouwd voor haar project voor jongeren die vastlopen in de huidige samenleving of op een kruispunt in hun leven staan. Het project heeft een tijd goed gedraaid, maar zorg aanbieden buiten het zorgsysteem bleek op de langere termijn financieel niet haalbaar. Daarom zoeken we een nieuwe bestemming voor onze locatie.

De locatie van 7.015 m2 omvat een groot en luxe gebouw (het Lichtschip, 340 m2 bruto vloeroppervlak, 288 m2 GO) met algemene ruimtes en zes grote (slaap)kamers op de verdieping, een apart bijgebouw met werkplaats / atelier, een tunnelkas, grote moestuin, grote buitenruimte met vijvers, voedselbos en een aantal tijdelijke woonvoorzieningen (4 wooneenheden). Het maximum te bouwen bruto vloeroppervlak (bvo) is 893 m2 gebaseerd op de oorspronkelijke kavelgrootte van 7.145 m2; alle type bebouwing telt mee en ook alle m2 op verdiepingen.
Zie voor de actuele opzet en indeling de kaveltekening van juli 2022.

Reeds gebouwd:
- Hoofdgebouw (Lichtschip): BG: 226 m2 (inclusief veranda van 34 m2), 1e verdieping: 114 m2, = 340 m2 bvo, 288 netto m2., zie het meetrapport. Het gebouw is smaak- en stijlvol gebouwd met de hoogste duurzaamheidsnormen en vrijwel uitsluitend natuurlijke materialen. Indeling begane grond: hal, toiletten, douche, groepstrainingsruimte met hoog plafond, open woonkeuken met aangrenzend grote woonkamer, technische ruimtes en berging.
Indeling verdieping: gang, toilet, badkamer met inloopdouche, wastafel, 6 kamers waarvan een met een waterpunt. De 3 kamers aan de zuidzijde zijn hoog aan een kant, waardoor gemakkelijk een plateau gebouwd kan worden voor extra slaapruimte.
- Naast dit gebouw staat een houten schuur / opslag / atelier, inclusief douche en WC: 79 m2 bvo. Aan dit gebouw zit een overdekte fietsenstalling van 11 m2 bvo.
- Er staat een tunnelkas van 159 m2. Deze is eenvoudig te verkleinen of weg te halen.
- Chalet (tijdelijke woonvoorziening) van 62 m2 bvo, thans bewoond, wordt leeg opgeleverd.
- Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een tiny house (augustus 2022), 55 m2 bvo. Totale bvo daarmee 535 m2. Het Tiny House kan niet op de vergunde locatie worden gerealiseerd dus een revisievergunning is noodzakelijk.
- WOZ informatie: bouwjaar 2020, WOZ waarde 2024 (per 1 januari 2023) € 995.000, kavel 7.146 m2, BAG woonoppervlak (netto) 251 m2.
- Naast bovengenoemde bouwwerken staan op de roodkavel een aantal tijdelijke woonvoorzieningen (2 yurts en een grote caravan). Deze woonplekken mogen slechts beperkte tijd gebruikt worden voor bewoning; het betreft geen formele woonruimte. In overleg kunnen de tijdelijke voorzieningen blijven staan.
- Alle bebouwing op het terrein is voorzien van elektra, water en wifi, aangesloten op het Lichtschip.

Huidige bewoning: Er staan 4 mensen ingeschreven op de kavel. De huurovereenkomsten lopen tot eind 2024. Bij oplevering op eind januari 2025 zal de kavel leeg worden opgeleverd, vrij van huur.

3. Beschrijving en impressie van locatie
Een unieke locatie met een speciale sfeer en energie die een gevoel van vrijheid en verbinding met de natuur uitademt. Het grootste deel van het terrein is tuin en natuur. Met o.a. 2 grote vijvers, een grote groentetuin, voedselbos, een groot open veld en zeer divers beplante randen van het perceel waan je je meer in een buitengebied dan in de bebouwde kom. Gelegen op een centrale plek middenin een van de eerste delen van Oosterwold, waar de oorspronkelijke Oosterwold gedachte (verbinding met de natuur, zelfvoorziening, pioniersgeest, creativiteit, initiatiefrijk, bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor het collectief, etc.) volop tot zijn recht komt.
De Ubuntulaan ligt nabij OV (directe busverbinding - halte Nachtegaallaan op de Vogelweg met Almere Centraal, m.u.v. avonden en weekenden). 5 minuten met de auto vanaf de A6, A27 en Waterlandseweg. (Biologische) winkel met horeca (stadsboerderij Vliervelden) en winkelcentrum Oosterwold (met AH, Aldi, Action, Kruitvat en bloemen) aan de Vogelweg, op ca. 1 km afstand. Er is een bos op ca. 300 m afstand.

15 parkeerplekken op eigen terrein, met uitbreiding van 6 extra plekken langs de weg.

4. Vergunning en bestemming
- De locatie is gekocht als een ‘standaard kavel’ met als functie: wonen.
- In de ontwikkelovereenkomst behorend bij de Anterieure Overeenkomst wordt de invulling als volgt omschreven: / permanente woonlocatie (individueel en/of in de vorm van groepswonen), atelier, groepsruimte, trainingsruimte, werkplaats en kas, ten behoeve van wonen, eventueel in combinatie met werken, zorg en onderwijs.
- De Omgevingsvergunning van het Lichtschip is verleend voor een ‘Werkplaats met kantine jongerenproject’.
- Het WOZ register / BAG spreekt van ‘Gebruiksdoel industriefunctie, bijeenkomstfunctie’. Eigenaren hebben bezwaar gemaakt tegen een aanslag op basis van bedrijvigheid, dit is gehonoreerd. De WOZ aanslag is thans op basis van de woonfunctie.
- Inschrijving van bewoners op het erf is mogelijk.
- Horeca en hotelfunctie is uitgesloten.
- In de laatste milieucontrole voor bedrijven van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn geen overtredingen geconstateerd.

5. Waarnaar zijn wij op zoek
De Stichting Ondersteuning Live-to-Be zoekt een nieuwe bestemming voor haar locatie. Zij zijn bij voorkeur op zoek naar een initiatiefnemer / onderneming met een sociale missie die aansluit op de geest van Live-to-Be en haar oorspronkelijke doelstelling (voor de nieuwe generatie, een plek voor leren / ontwikkelen en bijdragen aan de nieuwe aarde). De Stichting staat open voor initiatieven die passen bij de mogelijkheden van het Lichtschip en overige (toekomstige) bebouwing en het terrein.
De kavel is geschikt voor bewoning – al dan niet voor een doelgroep (jongeren, begeleid wonen, beschermd wonen) in combinatie met zorg- en leeractiviteiten. De activiteiten kunnen ook gericht kunnen zijn op mensen die niet op het terrein zelf wonen. Ook een andere maatschappelijke of culturele invulling behoort tot de mogelijkheden. De voorziening (met name de groepsruimte) kan een functie voor de buurt vervullen.

Het plan ligt in Oosterwold waarmee een groot deel van het terrein een stadslandbouwbestemming heeft. Dit is nu mooi ingevuld met onder andere een kas, moestuinen en een voedselbos. De zorg voor de stadslandbouw en de natuur op het terrein zal een natuurlijk onderdeel (moeten) zijn van een nieuwe leef/werkgemeenschap.

6. Mogelijke scenario’s
Alle grond en gebouwen zijn eigendom van de Stichting, met uitsluitend particuliere leningen gefinancierd. De Stichting hecht er waarde aan dat sociale initiatieven mogelijk blijven.
Verkoop / verhuur is daarom onder voorbehoud van gunning.
Er is sprake van een BTW belaste verkoop of verhuur (21%).

Optie 1: het terrein inclusief gebouwen wordt als geheel verkocht.
Voor een nieuwe initiatiefnemer is er de mogelijkheid om de bebouwing uit te breiden tot maximaal 893 m2.
De kavel is groot (7.015 m2) en niet al het bouwrecht is gebruikt. Door het verkleinen of verwijderen van de kas komt meer bvo beschikbaar. Dit is verborgen potentieel: initiatiefnemer kan deze zelf invullen, delen met een externe partij of een deel van de kavel inclusief bouwrecht afsplitsten. Er is een breed scala aan activiteiten mogelijk, al dan niet gecombineerd met wonen.
Initiatiefnemer wordt gevraagd een plan voor te leggen voor het nieuwe gebruik van de kavel, inclusief de wijze van financiering van de niet-wonen activiteiten, vergezeld met een voorstel voor de koopsom. De richtprijs is: € 1.300.000 kk, excl. BTW.
Indien er interesse is om een kleiner deel van de kavel te kopen, met minder extra bouwrecht (zie hieronder) dan kan dit ook worden aangegeven.

Optie 2: verhuur van de bestaande bebouwing, op een kleiner grondstuk.
In geval van verhuur moet er voor de stichting dekking komen voor de gedane investeringen en de eigenaarslasten van het gebouw. Om die reden wordt 1200 m2 van de kavel afgesplitst en met 225 m2 bvo bouwrecht apart verkocht. De huurder is vrij om de resterende nog niet ingevulde bvo’s zelf in te vullen, al dan niet met tijdelijke cq verplaatsbare gebouwen.
De huurprijs voor de bestaande bebouwing op 5.815 m2 grond bedraagt € 3.500 (excl. BTW) per maand.

Optie 3: er is interesse om alleen een grondstuk te kopen met bouwrecht, voor een individueel nieuw wooninitiatief.
Indicatie van de mogelijkheden:
- te ontwikkelen 3 losse kavels van 400 m2 en 75 m2 BVO, met mogelijkheid van vergunningsvrij bijbouwen, en 1 parkeerplaats op eigen erf te realiseren: € 135.000 kk, excl. BTW per kavel
- te ontwikkelen losse kavel van 1.200 m2 en 225 m2 BVO, met mogelijkheid van vergunningsvrij bijbouwen, met 3 parkeerplaatsen op eigen erf: € 405.000 kk, excl. BTW
Indien er al concrete bouwplannen zijn is het fijn als dit wordt vermeld. Dit ook om de (snelle) haalbaarheid van financiering te kunnen beoordelen.

Optie 4: ander voorstel.
De stichting staat open voor andere voorstellen (bijv combinatie koop kavel en huur gebouwen).

Meer informatie over de bebouwing en de specifieke regels van het Oosterwold gebied staan in de brochure (download). Zie ook de overige downloads (eigendoms- en kadastrale informatie, uitgiftetekening en actuele Kaveltekening.

9. Ontstaansgeschiedenis en doelen
Live-to-Be is ontstaan als particulier initiatief van Joanne van Wijgerden, Jaap Vermue en een aantal jongeren. Doel was om een plek te geven aan m.n. hooggevoelige jongeren, die moeite hebben hun draai te vinden in bestaande (beroeps)opleidingen en banen. Live-to-Be heeft een aantal jaren goed gedraaid en veel jongeren ondersteund en geïnspireerd. Helaas bleek de gekozen opzet van het project niet levensvatbaar. In de periode tussen 2017 en 2023 is een prachtige plek opgebouwd. Een nieuwe invulling is bij voorkeur in de lijn met de oorspronkelijke idealen.

10. Tijdspad en procedure voor periode februari 2024 t/m 31 januari 2025
Begin februari: de brochure is beschikbaar en wordt verspreid. Belangstellenden voor huur of (gedeeltelijke) koop van terrein en gebouwen maken hun belangstelling kenbaar. Hierdoor kan eventueel al een dialoog op gang komen.

Uiterlijk 30 april: geïnteresseerde initiatiefnemers leveren een korte samenvatting van hun plan in. Op basis hiervan vindt een eerste selectie plaats. Gedurende de maand juni vinden gesprekken plaats tussen de Stichting en kansrijke initiatiefnemers.

Uiterlijk 28 juni: initiatiefnemers dienen een uitgewerkt plan in, met aandacht voor soort activiteiten, doelgroep(en), missie / doelstelling, financiële onderbouwing, achtergrond initiatiefnemers, reden waarom gekozen wordt voor de Live-to-Be locatie.

Uiterlijk eind juli: de Stichting neemt een beslissing met welk initiatief zij verder gaat en communiceert dat met alle initiatiefnemers die een voorstel hebben ingediend.
De belangrijkste selectiecriteria voor de Stichting (in volgorde van belangrijkheid):
- er is duidelijk sprake van een sociale missie
- het initiatief sluit aan bij de energie van de plek
- het is in de geest van Live-to-Be en in lijn met de oorspronkelijke doelstelling (voor de nieuwe generatie, een plek voor leren / ontwikkelen en bijdragen aan de nieuwe aarde)
- het plan past bij de mogelijkheden van het Lichtschip, de overige bebouwing, het terrein en past voldoende in de buurt
- het plan past in de geest van Oosterwold en heeft zo mogelijk een functie voor de buurt
- in geval van koop losse kavels gelden bovenstaande criteria in mindere mate en speelt de geboden prijs een rol.

Juli t/m eind december: voorbereiding voor overdracht.

Vanaf 31 januari 2025 is de ruimte beschikbaar voor de nieuwe initiatiefnemer.

Belangstelling?

Kom naar een van de algemene kijkmomenten of, bij serieuze belangstelling, is het maken van een persoonlijke afspraak of een bezoek aan de plek ook mogelijk.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
landhuis
Type woning
vrijstaande woning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 2021 t/m 2030
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 2021 t/m 2030

Details

Voorzieningen
glasvezel kabel, zonnepanelen
Ligging
aan rustige weg, in woonwijk, landelijk gelegen
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
288 m²
Perceel
7146 m²
Inhoud
1063 m³

Indeling

Aantal kamers
9
Aantal slaapkamers
6
Aantal etages
2
Keuken type
woonkeuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
driedubbel glas, volledig geisoleerd
Soort verwarming
warmte terugwininstallatie, warmtepomp
Warmwater installatie
elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Almere C 2416
Oppervlakte
7146 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
tuin rondom
Hoofdtuin type
tuin rondom
Hoofdtuin achterom
ja
Totale oppervlakte
6500 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein
Capaciteit parkeren
15

Schuur/berging

Aantal
1
Soort
vrijstaand hout

Foto's